s

Tag Archives: herfinanciering

Succesvolle herfinanciering DSA Nederland

DSA is specialist op het gebied van vloercoating(s), kitapplicaties en speciale toepassingen hiervan en injecteren en uitvoeren van betonreparaties. Voorbeelden van projecten van DSA zijn het vloeistofdicht maken van vloeren, het afdichten en coaten van vloeren in parkeergarages, vloeistof kerende dorpels en het afdichten van tankvoeten. DSA is klantgericht, flexibel, en realiseert haar projecten volgens afspraak en conform de vereiste veiligheids- en milieunormen.

Succesvolle financiering Polyclaim

Polyclaim levert software oplossingen voor administratieve organisaties , welke de verwerking van documenten vereenvoudigen en versnellen, waardoor de administratieve lasten dalen en klanttevredenheid groeit. Polyclaim richt zich met name op partijen in de zorgverzekeringsmarkt. Polyclaim heeft een software oplossing, genaamd Homescanning, voor zorgverzekeraars ontwikkeld, waarmee het insturen van declaraties gebeurd door scanning via het internet. Deze applicatie vervangt de papieren declaratiestroom, vereenvoudigt en versnelt de administratieve afhandeling, levert een forse kostenbesparing op en verbetert de informatie naar klanten.