s

Tag Archives: transacties

Bedrijfsovername aandelen of activa-passiva?

Bij overnames van een B.V. komt vaak de vraag naar voren hoe de bedrijfsovername gestructureerd moet gaan worden. Wordt bij de bedrijfsovername aandelen van een B.V. overgenomen, of worden de  activiteiten, activa en passiva overgenomen. Zowel voor een koper als een verkoper kan deze keuze de nodige consequenties hebben.

Bij een aandelenoverdracht wordt de vennootschap overgenomen met al zijn lusten en lasten, en ook de risico’s van problemen uit het verleden. Het voordeel van een aandelenoverdracht is dat er geen uitputtende beschrijving hoeft te komen van alles wat wordt overgenomen, zoals klanten, contracten, voorraden, machines en personeel. Wel zal tijdens de overname veel aandacht moeten worden geschonken aan het due diligence onderzoek, om verborgen gebreken of risico’s te onderkennen. In het overnamecontract kunnen daar dan afspraken over worden gemaakt met de verkopers.