Bedrijfsovernames

Van droom tot deal

Vanuit MFS begrijp ik dat de reis van ‘droom naar deal’ de oorsprong is van elke succesvolle bedrijfsovername. Ik geloof in de kracht van visie, strategie en vastberadenheid om zakelijke dromen werkelijkheid te maken.

Met mijn expertise en decennia aan ervaring in bedrijfsovernames begeleid ik je door het gehele proces. Vanaf de allereerste overwegingen tot het ondertekenen van de definitieve deal.

Ik analyseer, waardeer, onderhandel en optimaliseer, allemaal met als doel om voor jou de best mogelijke deal te bereiken. En daarmee wordt jouw droom een deal.

MFS bemiddelt, adviseert en begeleidt

Koop van ondernemingen

Verkoop van ondernemingen

Waardering van ondernemingen

Integratie van ondernemingen

Waarom MFS? Een bedrijfsovername zonder verrassingen.

Zorg voor een soepele overgang en laat je omringen door deskundigen op financieel, juridisch en bedrijfsadvies gebied. Voer een grondige due diligence uit, stel duidelijke overeenkomsten op, werk aan een solide integratie en bevorder een open communicatie tussen alle betrokken partijen.

Werkwijze aankoop- en verkoop begeleiding

In het dynamische landschap van bedrijfsovernames begrijp ik dat de behoeften en uitdagingen van verkopers en kopers vaak aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen. Daarom heb ik een werkwijze voor aankoop- en verkoopbegeleiding, die specifiek is afgestemd op de eisen van de betrokken partijen.

Bekijk hieronder hoe mijn algemene werkwijze voor aankoop- en verkoopbegeleiding eruitziet en ontdek hoe ik jou het beste kan ondersteunen in jouw unieke situatie.

Aankoop begeleiding

Bij de aankoop van een onderneming worden over het algemeen de volgende stappen genomen:

1- Voorbereiding - strategievorming

In de gesprekken met de ondernemer wordt een profiel opgesteld van een over te nemen partij, de Target.

Een lijst van te benaderen bedrijven wordt samengesteld op basis van het profiel. Deze bedrijven kunnen bestaan uit contacten van de ondernemer zelf, maar ook uit partijen die zich aanbieden of partijen die worden gevonden door middel van een marktscan.

De bedrijven op de doelgroeplijst worden benaderd om te peilen of ze interesse hebben in de verkoop van hun onderneming.

Aan deze doelen wordt gevraagd om informatie te verstrekken over hun bedrijf.

Na het verkrijgen van deze informatie, wordt deze geëvalueerd en wordt er een waardering opgesteld. Op basis hiervan wordt een niet-bindend bod voorbereid, waarbij ook voorwaarden kunnen worden opgenomen met betrekking tot klanten, leveranciers, personeel, enzovoort.

Het niet-bindende bod wordt besproken met de doelonderneming (“Target”). Er worden onderhandelingen gevoerd met de Target over de voorwaarden van de transactie op basis van de verstrekte informatie.

De potentiële koper stelt een intentieovereenkomst op, waarbij er meerdere keren overleg plaatsvindt en onderhandelingen worden gevoerd over de inhoud van de intentieovereenkomst en de bijlagen. Deze fase wordt afgesloten met de ondertekening van de intentieovereenkomst.

In de intentieovereenkomst worden de vervolgstappen van het koop-/verkoopproces overeengekomen, en er worden afspraken gemaakt over zaken zoals het uitvoeren van een due diligence-onderzoek, gesprekken met sleutelpersonen, leveranciers, enzovoort.

Tijdens de due diligence-fase onderzoekt de kandidaat-koper de Target op financieel, juridisch, commercieel, technologisch en fiscaal gebied. De koper bepaalt welke experts hiervoor worden ingeschakeld. 

De resultaten van dit due diligence-onderzoek worden met de koper besproken om te bepalen welke impact dit heeft op de koopovereenkomst. Deze bevindingen worden gedeeld met de Target om overeenstemming te bereiken over de gevolgen voor de overname.

Na afronding van het due diligence-onderzoek stelt de koper een koop-verkoopovereenkomst op, inclusief bijlagen met garanties, beschrijving van activa en contracten, managementovereenkomsten, huurovereenkomsten, enzovoort. Dit proces leidt vaak tot discussies en onderhandelingen. 

De overeenkomsten worden meestal meerdere keren heen en weer gestuurd voordat de definitieve versie wordt opgesteld. Daarna wordt de overeenkomst ondertekend en vindt de overdracht van de onderneming plaats. In het geval van de verkoop van aandelen of onroerend goed wordt de overdracht meestal geregeld via een notaris.

Verkoop begeleiding

Bij de verkoop van een onderneming worden over het algemeen de volgende stappen genomen:

Inventarisatiefase

In de inventarisatiefase worden door middel van gesprekken en analyse van de jaarrekening en andere documenten de eisen en wensen met betrekking tot een overname door een derde partij geïnventariseerd. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de zaken die moeten worden geregeld om de verkoopbaarheid te verbeteren.

Informatiememorandum

Vervolgens wordt een informatiememorandum opgesteld waarin de organisatie, de geschiedenis, de marktbenadering, de personeelssituatie en alle juridische aspecten (zoals langetermijncontracten, vastgoed, huurovereenkomsten en claims) worden beschreven. Hierin wordt ook een SWOT-analyse opgenomen. Daarnaast wordt een financiële sectie toegevoegd met genormaliseerde historische gegevens en prognoses, die in overleg worden opgesteld.

Waarderingsanalyse

Op basis van de informatie in het informatiememorandum wordt een waarderingsanalyse van de onderneming uitgevoerd. Dit geeft een indicatie voor de prijsbepaling tijdens de onderhandelingen met potentiële overnamekandidaten.

Nadat het informatiememorandum is voltooid, wordt er actief gezocht naar potentiële overnamekandidaten. In samenspraak wordt een lijst opgesteld met potentiële kandidaten (de longlist en shortlist) en maakt MFS gebruik van haar netwerk. Daarnaast kan een verkoopprofiel worden geplaatst op een van de websites voor bedrijfsovernames.

Geselecteerde kandidaten ontvangen het informatiememorandum nadat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. In overleg met de eigenaar worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek worden de overnamekandidaten verzocht om een niet-bindend bod uit te brengen, waarna de partij(en) worden geselecteerd waarmee verdere onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Met de uiteindelijke kandidaat-koper worden onderhandelingen gevoerd over de voorwaarden van de transactie, gebaseerd op de informatie in het informatiememorandum. Meestal worden één of twee gesprekken gevoerd waarin de hoofdlijnen van de transactie worden vastgesteld.

Vervolgens stelt de kandidaat-koper een intentieovereenkomst op, waarbij er meerdere keren overleg en onderhandelingen plaatsvinden over de inhoud van de intentieovereenkomst en de bijlagen. In de intentieovereenkomst worden, naast afspraken over de verkoopprijs, ook de vervolgstappen in het koop-/verkoopproces vastgelegd, en er worden afspraken gemaakt over zaken zoals het due diligence-onderzoek en gesprekken met sleutelpersonen. Deze fase wordt afgerond met de ondertekening van de intentieovereenkomst.

In de due diligence fase wordt de onderneming door de kandidaat onderzocht op financieel, juridisch, commercieel, technologisch en fiscaal gebied. MFS begeleidt de eigenaar in de voorbereiding en gedurende het onderzoek. Het onderzoek kan bespreekpunten geven voor verdere onderhandelingen over de koop-verkoopovereenkomst met de kandidaat-kopers.

Na afronding van het due diligence onderzoek wordt een koop-verkoopovereenkomst opgesteld door de kandidaat koper met bijlages als garanties, beschrijving activa en contracten etc. Dit levert vaak nog discussies op. 

Deze overeenkomsten gaan vaak een aantal keren heen en weer voor de definitieve versie er ligt. Daarna vindt ondertekening plaats en vindt de levering van de onderneming plaats. In het geval van een aandelen verkoop of onroerend goed vindt de levering plaats via de notaris.

Kracht van MFS? Pure ervaring.

Het aanpassen van mijn expertise en werkwijze aan de behoeften van de cliënt en de specifieke context van elke overname. Dit varieert afhankelijk van de markt, de branche en de doelstellingen van de betrokken partijen.

Vertrouwd

Deskundig

Persoonlijk

Nieuwsgierig? Ontdek mijn waarde voor jouw bedrijf.

Max Miltenburg, jouw vertrouwde partner in bedrijfsovernames en bedrijfsadvies, staat klaar om jouw zakelijke kansen te achterhalen. Ontdek hoe mijn strategische inzichten en bewezen track record jouw (nieuwe) bedrijf naar nieuwe hoogten kunnen brengen.

Neem contact met mij op. En ik praat je bij over de meest recente ervaringen en mijn deskundigheid op het gebied van (complexe) overnames voor de kopende of verkopende partij.

Overige diensten

Bedrijfsadvies

The Big Ten