Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.miltenburgfs.nl.

De inhoud van deze site, evenals de inhoud van alle andere uitingen van MiltenburgFS op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MiltenburgFS kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. MiltenburgFS is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van MiltenburgFS. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MiltenburgFS. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De informatie op MiltenburgFS wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MiltenburgFS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is MiltenburgFS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. MiltenburgFS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.