Stijgende trend overnamemarkt zet door (bron: PWC Nieuwsbrief, 16 december 2010)

Nederlandse fusie- en overnamespecialisten verwachten dat de stijgende trend op de overnamemarkt, die in de tweede helft van 2010 is ingezet, in 2011 zal doorzetten. Vooral de technologie- en industriële sector mogen op extra aandacht rekenen, zo blijkt uit de PwC fusie- en overnamebarometer. De meest recente meting, tussen 29 november en 14 december 2010, vond plaats onder 64 functionarissen die een actieve rol spelen bij acquisities van hun bedrijf, zoals financieel directeuren en M&A-managers.

De respondenten verwachten een toenemende interesse uit Azië (37%) en Noord-Amerika (37%), gevolgd door Noord-Europa (20%) en de Benelux ( 17%). Volgens Oscar Kinders, managing partner van de Transactions Group van PwC, richten steeds meer Chinese bedrijven hun vizier op buitenlandse overnames. Kinders: ‘Waar de Aziatisch bedrijven met name geïnteresseerd zijn in technologie om daarmee kennis te verwerven, richten West-Europese bedrijven zich op consolidatie en schaalgrote om bijvoorbeeld inkoop en efficiencyvoordelen te behalen en kostenbesparingen te realiseren.’

De respondenten blijken zich zelf ook vaker op de overnamemarkt te roeren: 46% heeft de komende twaalf maanden aankooptransacties in het vooruitzicht. Dat is een lichte stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast verwacht 28% het aankomende jaar betrokken te zijn bij een verkooptransactie.
Opvallend is dat het tekort aan financiële middelen op de geldmarkt veel minder een drempel voor overnames vormt dan bij vorige metingen van de barometer. Slechts 12% ziet dit als een struikelblok, tegenover 24% een jaar geleden en 42% twee jaar geleden.

2011 zal topjaar 2007 niet benaderen
Ondanks de positieve trend zal het optimisme nog niet leiden tot een overnamehausse. Slechts 38% van de respondenten meent dat de schuldpositie van veel bedrijven zodanig hersteld is dat dit zal leiden tot een fors herstel van de M&A-activiteiten in 2011. Oscar Kinders: ‘Veel onderzochte bedrijven geven nog prioriteit aan het versterken van de balans en liquiditeitsposities.’ Toch denkt ook Kinders denkt dat de stijgende trend in 2011 zal doorzetten.

Stijgende trend overnamemarkt zet door (bron: PWC, 16 december 2010)

Show Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *