Bedrijfsovername aandelen of activa-passiva?

Bedrijfsovername aandelen of activa-passiva?

Bij overnames van een B.V. komt vaak de vraag naar voren hoe de bedrijfsovername gestructureerd moet gaan worden. Wordt bij de bedrijfsovername aandelen van een B.V. overgenomen, of worden de  activiteiten, activa en passiva overgenomen. Zowel voor een koper als een verkoper kan deze keuze de nodige consequenties hebben.

Bij een aandelenoverdracht wordt de vennootschap overgenomen met al zijn lusten en lasten, en ook de risico’s van problemen uit het verleden. Het voordeel van een aandelenoverdracht is dat er geen uitputtende beschrijving hoeft te komen van alles wat wordt overgenomen, zoals klanten, contracten, voorraden, machines en personeel. Wel zal tijdens de overname veel aandacht moeten worden geschonken aan het due diligence onderzoek, om verborgen gebreken of risico’s te onderkennen. In het overnamecontract kunnen daar dan afspraken over worden gemaakt met de verkopers.

Bij een activa passiva transactie worden alleen specifiek beschreven zaken overgenomen, zoals klanten, leveranciers, personeel, voorraden, machines, intellectuele eigendomsrechten, en onroerend goed. Hierbij kan maatwerk worden gemaakt en kun er gekozen worden wat wordt overgenomen. Als iets niet omschreven is, valt het in principe dan ook niet onder de bedrijfsovername.

Een uitzondering geldt hierbij voor personeel. Bij een verkoop van een onderneming is van rechtswege vastgelegd dat al het voor de onderneming werkzame personeel automatisch mee over gaat naar de koper. Indien een koper een deel van het personeel niet wenst over te nemen, zal de verkoper daar acties toe moeten nemen om ze correct te laten afvloeien, dan wel met dat personeel afspraken maken dat ze bij de verkoper in dienst blijven.

Voor zowel verkoper als koper kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om een onderneming via een activa-passiva transactie te verkopen. De gerealiseerde goodwill is namelijk fiscaal belast bij verkoper en aftrekbaar bij koper. In het geval van nog verrekenbare verliezen, kan de verkoper deze met de ontvangen goodwill verrekenen.

Een bijkomend aspect van een activa-passiva transactie is dat na transactie er vaak nog zaken moeten worden geregeld, zoals aanpassen van registraties van websites of intellectuele merkrechten, regelen van vergunningen etc.

Samenvattend kan worden gesteld dat een bedrijfsovername via een aandelenoverdracht eenvoudiger is, maar grotere risico’s kan meebrengen. Een overname via een activa-passiva transactie is complexer, maar kan beter maatwerk geven. Het valt aan te raden de keuze met een adviseur te bespreken.

Blog categorieën

Laatste nieuws

Je bedrijf verkopen, hoe gaat dat?

Lees meer...

Het proces van een succesvolle overname

Lees meer...

Bedrijfsovername in tijden van economische onzekerheden

Lees meer...

De impact van duurzaamheid op bedrijfsovernames

Lees meer...

Meer weten over mijn dienstverlening?

Vragen?

Neem vrijblijvend
contact met mij op.

Vragen over:

Bedrijfsovername aandelen of activa-passiva?

Max Miltenburg. Voor een persoonlijke benadering bij bedrijfsovernames en advisering.

Max Miltenburg vervulde na zijn business studie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam diverse financiele functies. Hij werkte bij Apple Computers onder meer als Benelux Financial director. Vervolgens was hij werkzaam als Financieel directeur bij Lacis / CSS Telecom, financieel directeur bij Thremen en Randstad om eind 2008 voor zichzelf te beginnen.